HUMAC BALANCE SYSTEM

HUMAC Balance – mobil utrustning för balanstest och träning, väger mindre än 2 kg och installeras på din dator.

HUMAC Balance är en helt ny produkt som skapar möjligheter att t.ex balanstesta äldre och handikappade i hemmiljö eller på arbetsplatser.

Humac Balance är enkel att använda, har en tydlig grafik, omfattar en mängd tester och protokoll och du kan använda din egen bärbara dator. Sedan är det klart att börja testa och träna med patienten på balansplattan.

Programmet ger klara besked angående eventuella balansstörningar och har även en modul för strokepatienter.

HUMAC Balance System är idealiskt för följande patienter och applikationer:

 • Efter ortopedisk kirurgi och trauma
 • Neurologiska störningar
 • Vestibulära störningar
 • Hjärnskakning

HUMAC balanssystem representerar ett genombrott i priset och prestandan hos datoriserade balansmätnings- och träningssystem.

Genom att koppla ihop HUMAC Balance mjukvara via USB med den mest populära balansbrädan i spelbranschen finns nu det mest kraftfulla datoriserade balanssystemet till en bråkdel av våra konkurrenerts priser. Varken batteri eller Bluetooth behövs!

HUMAC Balance System innehåller följande mätnings- och träningsrutiner:

 • Slumpmässig kontroll
 • Skala
 • Gränser för stabilitet
 • Tryckcentrum
 • Viktförskjutning
 • Kurvor
 • Körschema
 • Viktbärande
 • Olika spel för balansträning

Klicka nedan för HUMAC Balance Demo: