Behöver du eller din personal isokinetisk träning?

 

Nedan finns tolv webbinarer som beskriver hur man använder en isokinetisk maskin för fysioterapi och idrottsmedicin.

Varje webbinar bygger på föregående avsnitt.

 

History of Isokinetics and Basic Applications. Content is created and is presented by John Hisamoto PT/ATC,
Owner of Pro-Active Physical Therapy, Tampa, FL and Daniel Bodkin DPT, ATC.

Isokinetics 101 Webinar series is sponsored by CSMi.

Avsnitt 1: Introduction and History

Avsnitt 2: Practical Applications

Avsnitt 3: Mobility Training

Avsnitt 4: Isokinetic dynamometer stability training

Avsnitt 5: Strength training, isokinetic exercise

Avsnitt 6: Isotonic Control Training

Avsnitt 7: Isometiric testning in clinic & traing room

Avsnitt 8: Isokinetic Testing

Avsnitt 9: Isokinetic Testing Continued

Avsnitt 10: Lower Extremity Isokinetic Plan of Care

Avsnitt 11: Ankle and Isokinetic for shoulder pathologies

Avsnitt 12: Blood Flow Restriction training an review