SKYDDSROCKAR

Medicinska skyddsrockarna från Equipmak är en personlig skyddsutrustning som används i vården. De används för att skydda bäraren från spridning av infektion eller sjukdom om bäraren kommer i kontakt med potentiellt smittsamt flytande och fast material.

 

Dessutom används de för att förhindra att bäraren överför mikroorganismer som kan skada utsatta patienter. Tyget i den kirurgiska isoleringsrocken ska täcka så mycket av kroppen som möjligt för den avsedda användningen.

 

Skyddsrockarna är CE certifierade och ISO certifierade.